Endast sex ansökningar kom in till deadline 1 februari. Anledningen till att det blev så få tror vi beror på att informationen om ansökningstillfället kom ut så sent. Vi beklagar detta. Nästa deadline för ansökan blir den 1 oktober. Tre projekt beviljades bidrag: Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg för Ett material som flyttar, Luisa Fazio för Floating sculpture samt Therese Molin m.fl. för Rag Rug Revival.