Stipendier

Traditionellt delas stipendier i design och konsthantverk ut vid den högtidliga avslutningen av läsåret.

Nomineringar till de olika stipendierna kommer från ansvariga lärare vid de olika utbildningsprogrammen. Styrelsens beslut om vilka stipendier som ska delas ut baseras helt och hållet på dessa förslag. Föreningen delar också ut – på förslag från lärare – två till tre stipendier till yrkesverksamma som har varit studenter vid utbildningarna. För närvarande består varje stipendium av ett enhetsbelopp: 10000 SEK. Vid avslutningen 2020 fick 19 avgångsstudenter och 3 yrkesverksamma stipendier.

Stipendiefonder

Avkastningen från föreningens samlade förmögenhet som styrelsen har i uppgift att förvalta utgör grunden för stipendie- och bidragsutdelning. Under föreningens historia har många donationer och gåvor lämnats till föreningen och samlats i fonder. Somliga små, somliga stora. Ibland, men inte alltid, har donator angivit en specifik inriktning som styr vilka stipendiater som kan komma i fråga. 

Med tiden har en hel del fonder ebbat ut och försvunnit, eller uppgått i det som idag kallas Samlade fonderna. För närvarande existerar följande:

 • Zachrissons och Lindegrens fond (grafisk inriktning)
 • Inga och Ove Blidbergs fond
 • Karna Askers fond
 • Ole Kruses fond (inriktning konsthantverk)
 • Einar Forseths fond (inriktning design)
 • Einar Forseths fond (inriktning färg och form)
 • Lyckholms fond (inriktning industri- och produktdesign)
 • Fonden till Nils-Henry Mörcks minne
 • Fonden till Emma Jacobssons minne (textil inriktning)
 • Fonden till Albert Ekmans minne (grafisk inriktning)
 • Fonden till Karl-Ingemar Johanssons minne (inriktning smyckekonst)
 • Samlade fonderna