Bli medlem!

Göteborgs slöjdförening är en ideell förening där vem som helst som önskar stödja föreningens ändamål kan bli medlem.

Välkommen att bli medlem!

Du blir en länk i en levande historia för främjandet av design och konsthantverk. Din avgift är samtidigt en god chans  i vårt MEDLEMSLOTTERI i december. Priserna utgörs av unika objekt som vi köper in från konsthantverkare och designers med bakgrund på skolan. Själva dragningen sker vid en medlemsträff med dryck och förtäring som alla medlemmar bjuds in till. Varje medlem har vinstchans oavsett om man närvarar eller ej. 

Swisha din avgift till 123 391 1864!

Ett medlemskap kostar 150 kr per år. Vänligen skriv din EPOST på meddelanderaden så att vi kan hålla kontakt. (I och med det går du med på att vi använder din e-postadress enl GDPR:s regler.)

Nuvarande styrelse

Enligt stadgarna består styrelsen av fem ledamöter. Två av dessa ska enligt stadgarna vara skolans prefekt och Röhsska museets chef, vilket betyder att de övriga tre väljs av årsmötet i maj på förslag av en valberedning. Styrelsen består för närvarande (2021) av

  • Magnus Borelius, kassaförvaltare
  • Klara Brynge
  • Klara Björk, (prefekt HDK-Valand)
  • Nina Due, (chef Röhsska museet)
  • Eva Engstrand, ordförande

Administration

Charlotta Klingström är sekreterare åt föreningen och sköter löpande administrativa uppgifter.