Projektbidrag

Två gånger om året – vår och höst – går det att söka bidrag från Slöjdföreningen. Deadline för ansökan är 1 februari respektive 1 oktober. Cirka tre veckor efter deadline meddelas styrelsens beslut om vilka projekt som blivit beviljade.

Vilka kan söka?

Studenter och personal som tillhör de verksamheter kopplade till ämnena design och konsthantverk vid Göteborgs universitets konstnärliga fakultet, och som har sitt ursprung i den skola som Slöjdföreningen en gång startade 1848. Den skola som avses är HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk. Idag ingår dessa utbildningar i HDK-Valand. Studenter har möjlighet att söka bidrag inom ett år efter avslutade studier.

Vilka kriterier gäller?

Bidrag ges först och främst till projekt som är nyskapande och experimenterande och/eller har påtagligt publika och/eller internationella syften. Önskvärt är också att ämnenas externa och interna intressen främjas. Bidrag kan inte sökas för projekt som ingår som del av programkurser samt fristående kurser inklusive examensarbeten, eller i forskning och personalutveckling. Motiveringar till styrelsens beslut om beviljade medel lämnas inte ut.

Vad kan pengarna användas till?

Exempelvis kan bidrag ges till inköp av material, hyra av utrustning och lokal, inköp av externa tjänster (t ex tryckning), ersättning till föreläsare, expertdeltagare, avgifter och kostnader relaterade till studiebesök, workshops, konferenser, resekostnader och bilhyra. Däremot ges INTE bidrag till den sökandes egna arbetsinsatser (lön). Beviljade belopp ligger vanligen mellan 5000 och 50000 kronor.

Lämna in ansökan i ansökningsportalen

Ansökan kan inte längre göras på pdf-blanketter. Bara de som lämnas i portalen kommer att behandlas.