Historien

Föreningen grundades 1846 med målet att starta en skola för unga elever som bättre rustade dem att försörja sig i de hantverk som stöptes om till den tidens nya industrier.

I mitten på 1800-talet stod ordet »slöjd« för en begynnande industriell verksamhet inom de olika hantverken. En drivande person var Carl Palmstedt som också hade ett finger med i skapandet av Chalmers. 1848 öppnades Slöjdföreningens skola, som kom att kallas »Slöjdis« under många år. Skolan bytte långt senare namn till Konstindustriskolan och ytterligare en gång till HDK – Högskolan för design och konsthantverk. Den nya skolan ambulerade mellan olika adresser. Innan föreningen 1876 flyttade in i sin första egna byggnad på Vasagatan 50 (som idag hyser delar av HDK-Valand) hade man undervisning i Ostindiska kompaniets hus vid Hamnkanalen. Skolans ambition blev med tiden alltmer konstnärligt inriktad, särskilt vad gällde de s.k. högre kurserna. 1906 stod föreningens skola på Kristinelundsgatan (se bilden) färdig för inflyttning, med ljusa luftiga ateljéer och ändamålsenliga verkstäder. Skolan expanderade och snart inreddes också vindsvåningen. På femtiotalet utvidgades byggnaden ytterligare och hakade i grannen Röhsska museet. På 1990-talet genomgick byggnaden ytterligare en omdanande renovering. Än idag huserar utbildning och forskning inom ämnena design och konsthantverk i denna fastighet, vars ägande för länge sedan övergått till Göteborgs kommun (Higab). Den som tittar noga kan se skolans ursprungliga namn på fasaden ovanför huvudingången.

Donationer och gåvor

Redan tidigt i föreningens historia kom Göteborgs stad att bidra med betydande summor till driften av skolan. Men skolan fick också bidrag från annat håll, både näringsliv och privatpersoner. Ett viktigt tillskott till föreningens verksamhet har, och är fortfarande i viss mån, de donationer och gåvor som då och då flutit in. Det är dessa ackumulerade inkomster som utgör fondkapitalet, och vars förvaltning föreningens styrelse ansvarar för. Storleken på kapitalet är idag (2021) runt 19 milj kr.