Om föreningen

Göteborgs Slöjdförening är en ideell förening vars ändamål är att främja och utveckla verksamhet inom design och konsthantverk.

En väsentlig uppgift för föreningens styrelse är att ansvarsfullt förvalta det fondkapital som föreningen äger. Detta kapital har sitt ursprung i donationer och gåvor som tillfallit föreningen ända sedan dess grundande. Avkastningen som genereras delas ut som stipendier och projektbidrag till studenter, forskare, lärare och yrkesverksamma med anknytning till de utbildningar vid Göteborgs universitet i ämnena design och konsthantverk som har sina historiska rötter i den skola som startades av Göteborgs Slöjdförening 1848. Föreningen stödjer även publika föreläsningar och liknande aktiviteter som sker i samarbete med Röhsska museet.

Fram till 1960-talet var föreningen och skolan sammankopplade genom att föreningens styrelse också utgjorde skolans styrelse. Därefter tog Göteborgs stad över huvudmannaskapet för utbildningarna fram till högskolereformen 1977. Idag är utbildning och forskning inom ämnesområdena design och konsthantverk en del av institutionen HDK-Valand, vars hemvist är konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Slöjdföreningen lever dock vidare som en helt fristående organisation separerad från utbildningarna. Den fortsätter att dela ut stipendier och bidrag, en aktivitet som föreningen hållit fast vid sedan skolans start på 1800-talet.

Läs mer om den medlemskap i föreningen.

Läs mer om den historiska bakgrunden.